ملاقات عصر شنبه

:: ملاقات عصر شنبه

دلم میخواس کلی از امروز بنویسم ولی وقت ندارم پس فقط کلید واژه میذارم

+سخت بودن تطبیق چهره و شخصیت

+ترس از از بین رفتن حس های خوب

+رفتار گرم

+حس خوب آشنایی

+کتاب شعر دوست داشتنی

+هات چاکلت خوشششمزه

+ی کافه با عطر همیشگی

+ بعدا کامل نوشت:

با عجله خودم را ب کافه رساندم و خوشحال از این ک سر ساعت رسیدم! دقیقا سه!

تمام کافه را با دقت نگاه کردم. فقط یک دختر تنها نشسته بود ک اوهم مقنعه اش مشکی!! بود, و یک لب تاب روبرویش, پس مطمئنا تو نبودی!

پشت یک میز رو ب در نشسستم و منتظر یک مقنعه ی بنفش شدم! ده دقیقه چشمم ب در بود و البته هر چند دقیقه از جایم بلند می شدم و دوباره کل کافه را با نگاه میکاویدم ک نکند تو بوده باشی و من ندیده باشم! گاهی هم فکر میکردم نکند اصلا نیایی و پشیمان شده باشی... اضطرابی ک مادرم ب جانم انداخته بود باعث میشد گاهی هم بترسم و فکر کنم نکند پسر بوده باشی و الان فقط داری نگاه میکنی ک مرا بشناسی! اما هیچ پسری در آنجا نبود ک حواسش ب مخاطبانش نباشد و خیالم راحت تر میشد!بالاخره تو از در داخل شدی ولی با مقنعه صورتی و البته شال گردن بنفش!

دوست نداشتم اما اولین موضوع بحثمان شد اینکه رشته من را دوست داشتی و آرزو می کردی مثل من می بودی! من هم رشته ی تو را دوست داشتم و از رویاهای دوران دبیرستانم بود ولی اصلا حسی مشابه تو نداشتم!

دومین بحث همراه شد با اشکی ک در چشمان تو حلقه می بست و میگفتی ازدواجت اشتباه بوده! و من محتاطانه سعی میکردم با سوال های مسخره قبل از اعتماد تو وارد حریم شخصی زندگیت نشوم!

سومین قسمت  ورود آفتابگردون ب جمع ما بود و تو ک کار را ب بحث های متفرقه کشاندی و چهارمین قسمت بعد رفتن او بود و تو شروع کردی ب نصیحت من و تزریق تجربیاتت از ازدواج ب من!

و آخر من شگفت زده گفتم ک من هیچ وقت انقدر درباره ازدواج با کسی حرف نزده بودم و متعجبم ک چرا ساعت هاست موضوع بحثمان این است!

و بعد در خیابان ولیعصر دوست داشتنی ام از هم خداحافظی کردیم و من در تمام مسیری ک پیاده هم میرفتم ب این ملاقات فکر میکردم و ب حس غم و دلمردگی ای ک در وجودت موج می زد و از ازدواجت پشیمان بودی!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استملاقات عصر شنبه
برچسب ها : دوست ,کافه ,باشی ,میکردم ,نکند ,مقنعه ,موضوع بحثمان ,بوده باشی ,دوست داشتنی

نصیحت خواهرانه

:: نصیحت خواهرانه

080.

تو آدم خوبه زندگی خودت باش
می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد
شما گوش نکنید
چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس ،چیزى باقى نمی ماند !
هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش...
نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.
اگر جواب هر جفایى ، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد !

اگر نمی توانى آدم خوبه ى زندگی کسى باشى...
اگر براى یاد دادن همان خوبى هایى که خودت بلدى ، ناتوان هستی
اگر خوبى کردى و بدى دیدى...کنار بکش!!! .... اما بد نشو....
این تنها کاریست که از دستت بر می آید
تو آدم خوبه ى زندگی خودت باش
و با  وجدانت آسوده بخواب!

+ متشکرم زهرا جونم

+ همچنین از اون بوسی ک عصر برام فرستادی و فکر کردم دستت خورده!

انگار منم ی تاثیرایی روی تو گذاشتملبخند

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استنصیحت خواهرانه
برچسب ها : خودت ,زندگی ,خوبه ,زندگی خودت

مظلوم...جانم حسین, یا ثارالله

:: مظلوم...جانم حسین, یا ثارالله

مثل هر سال...

قلبم در سینه ام,

اشکم در چشم هایم,

و بغض و ناله ام در گلویم بی تابی میکنند...

و دلم به نفسم التماس میکند!

زار میزند ک ساحل! مواظب خودت باش!

مواظب چشمانت, ک از اشک نیفتند...

مواظب گوش هایت,  ک از نوحه نیفتند...

مواظب لب هایت, ک از ذکر یاحسین نیفتند...

مواظب دست هایت, ک از سینه زنی نیفتند...

مواظب قدم هایت, ک از دسته نمانند...

التماس میکند! زجه میزند!

ساحل مواظب باش!

مبادا با اینها گناه کنی و بمانی....

دلم پر میشود از غم...

چشمم پر می شود از اشک...

مگر میشود محرم تو نزدیک باشد و من آرام بنشینم؟!

هرروز..هرساعت..هرثانیه قلبم بی قرار تر میشود...

آقا...

بدتر از هرسال می آیم...

اما اینکه بغض امانم را بریده...

یعنی هنوز حواست ب من هست...

اگر چ شرم نمیگذارد سرم را دربرابرت بلند کنم....

+ مظلوم...جانم حسین, یا ثارالله

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استمظلوم...جانم حسین, یا ثارالله
برچسب ها : مواظب ,هایت ,نیفتند ,میشود ,نیفتند مواظب ,جانم حسین ,مظلوم جانم ,التماس میکند ,ساحل مواظب

دست دندان مصنوعی فقط 80 تومان! توروخدا بیاید

:: دست دندان مصنوعی فقط 80 تومان! توروخدا بیاید

 تورو خدا اگ کسی ب دندان مصنوعی نیاز داره بیارید دانشکده ما :(

الان دومین هفته ی این بخشم هس و هیچ مریضی نیس!

امروز از صبح دویدم دنبال دوتا مریض یکیش ک انقدر تحلیل داشت ک کار من نبود...

یکی هم ک با صد تا بدبختی خودم رفتم معاینه ش کردم و عکس گرفته و زنگ زدم هی آخرش استاد  محترم فرمود برو یک ماه دیگه بیا:|

ای خدا من الان دقیقا باید چ گلی بمالم....

دوهفته دیگه بخش پروتز تموم میشه و من هنوز ول معطلم:(

خدایا برام مریض بفرست!

+فک کنم اخرش مجبور شم شمارمو بزنم دم سوپری ها و اطلاعیه بزنم....

+

قدیما:(ابن یمین)

آن کس که بداند و بداند که بداند                 اسب شرف از  گنبد گردون بجهاند

 آن کس که بداند و نداند که بداند                بیدار کنیدش که بسی  خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند                 لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند                  در   جهل   مرکب   ابدالدهر  بماند

جدیدا:

آنکس که بداند و بداند که بداند                      باید  برود  غاز به کنجی  بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند                      بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند                      با پارتی و پول خر  خویش  براند

آنکس که نداند و نداند که نداند                       بر پست  ریاست ابدالدهر بماند

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استدست دندان مصنوعی فقط 80 تومان! توروخدا بیاید
برچسب ها : بداند ,نداند ,آنکه ,آنکه نداند ,آنکه بداند ,دندان مصنوعی

شادی

:: شادی

خوب است ک شادی ما مخل آسایش دیگران نباشد

+ دو تا شخصیت تو وجود من درحال ستیزن!

یکی میگه هیچکس برات مهم نباشه و بدرک/

یکی میگه تو در برابر تمام آدمها مسوولی.

نمیدونم کدومشون پیروز شدن دیشب. نمیدونم کدوم حس برنده شد.

ولی عذاب وجدان ولم نکرد.

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استشادی
برچسب ها :

مرا ترجیح بده

:: مرا ترجیح بده

مرا ترجیح بده

به قدم زدن و غرق شدن در موسیقی

به خندیدن؛

رقصیدن؛

مرا ترجیح بده به این کتاب ها

به داستان ها؛

به نشستن و از باران گفتن ...

مرا ترجیح بده !

به لذت استشمام عطر اقاقی ها

به تماشای غروب

به بافتن رویا

مرا ترجیح بده به زندگی

به خواب به مهتاب

مرا به همه ی دنیا ترجیح بده

من ارزشش را دارم !

تنها منم که تو را بدون مرز

بدون حد

بدون قانون دوست دارم !

مرا ترجیح بده به خواندن همین جملات ....

 #حامد_نیازیبرگرفته شده از
doharfi.blog.ir

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استمرا ترجیح بده
برچسب ها : ترجیح

078. ی نفس عمیق بکش!

:: 078. ی نفس عمیق بکش!

بضی وقتا باید فقط ی نفس عمیق بکشی و ب هیچی فکر نکنی بعد بهترین کارو انتخاب کنی!

بقول یکی عجیب نیس وقتی بخونی ک مادری فرزندش را کشت!

آدم تو لحظه عصبانیت هیچی نمیفهمه! هیچی!

خدایا نذار اشتباه کنم!

+ کسی ک تو عصبانیت خودشو نتونه کنترل کنه و سر مامانش  داد بزنه خر است!

+ فقط ی ثانیه مونده بود ک خر بشم!

+ چرا ما دخترا تا هرچی میشه دلمون میخواد یا جیغ بزنیم یا بزنیم زیر گریه؟!

+ کم کم داریم ب فاز دو غر زدنای مامان درباره خواب نزدیک میشیم!

یاد کلیپ افرو میفتم هربار! آدم ی غلطی میکنه مامانا تا ده ساعت پشت هم غر میزنن!

تو این مواقع فقط خداس ک دهنمو سفت گرفته ک جواب ندم... وگر ن خودم انقدر بیشعورم ک تا مرز انفجار میرم و بشدت کلافه میشم...

+ مامان ادم فقط باشه! صب تا شب غر برنه! خدایا شکرت ک مامانم غر میزنه اصن!

+ آفتابگردون قرار فردا کنسل شد راستی. افتاد پنجشنبه.

+ من ی بار دگ درخواست دادم اگر نشد با عرض پوزش بیخیالش شیم! من فقط ی سوال داشتم دوست داشتید همینجوری بگید.... لزومی نداره حرف زدن بیشتر.من ک شما رو نمیشناسم اصلا!!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است078. ی نفس عمیق بکش!
برچسب ها : هیچی

خواب زده

:: خواب زده

دوباره ادامه همون کابوس مسخرس.تمام سعیمو میکنم ک بیدار شم و ب خودم قول میدم این بار آفتابگردونو صدا کنم و برم پیش اون بخوابم ولی باز بیدار میشم و دلم نمیاد بیدارش کنم...حداکثر دو ساعته ک هردومون خوابیدیم و یک ساعت دیگه هردو باید برای داشگاه بیدار شیم... دعا میکنم ک کاش نصف شب بود ک بتونم مثل هزاربار پیش بیدارش کنم بگم میترسم. جای سرمو روی تخت عوض میکنم اما فایده نمیکنه..بلند میشم چند قدم راه میرم گوشیمو از شارژ میکشم و دوباره میرم ک بخوابم اما باز ادامه داره...

ب مهدیه میگم چهارشنبه ک استاد روانپزشکی اومد میرم خودمو بهش نشون بدم؛ میگم اخه هیچ دردیم نیس ن استرس خاصی دارم ن هیچی... میگه شوهر میخوای:|

هیچ وقت فکر نمیکردم آدم بتونه ب کابوس هم عادت کنه! اوایل تا یک ساعت گریه میکردم و تا دوروز از تختم فاصله میگرفتم! بعد تر دیگه نمیخوابیدم اما الان انگار ک باهاش کنار اومده باشم دوباره میخوابم همونجا! و اینکه سعی میکنم کمتر دربارش با دیگران حرف بزنم...درد ک مدام بشه رنجش کم نمیشه ولی دیگه همدردی نداره... هربار تمام روز حالم بده و بهش فکر میکنم... و هربار سعی میکنم کمتر بروز بدم.

+ آفتابگردون میگه از کم خونیه ولی اگر حتا اینطور هم باشه تنها عاملش این نیس! اخرین شبی ک اینجا بودم و اولین شبی ک برگشتم کابوس دیدم ولی تمام 5 روز تعطیلات حالم خوب بود!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استخواب زده
برچسب ها : میکنم ,میرم ,تمام ,کابوس ,میکنم کمتر

شهریور بی قراری

:: شهریور بی قراری

085.

از کودکی شهریور را دوست نداشتم....

شهریور بی قرار ترین ماه دنیاست!

از طرفی ناراحتی برای تمام شدن تابستان...

و از سوی دیگر استرس و بی قراری شروع مهر

مخصوصا برای من ک تمام تابستان در سفر و دیدار اقوام بودم...

دل کندن از آنها سخت بود و بیتابی دیدن دوستان هم شاید سخت تر!

همیشه از اول شهریور استرس کیف و دفتر و مداد و ..... را داشتم!

حتا الان هم استرس رفتن دارم!

اصلا شهریور را برای بی قراری و استرس ساخته اند انگار!

استرس سفر نرفته یا بازگشت از سفر....

مهر اما اینگونه نیست!

مهر همه اش امید است....

تلاش است! برنامه ریزی است...

مهر بوی بهار میدهد!

بوی تغییر و نو شدن!

مهر را دوست دارم...

شهریور بی قراری است...

+ شاید خاطرات تلخ شهریور هم بی تاثیر نباشند...

سه نفر از نزیکانم فوت شدند و هرسه در شهریور ! اخر شهریور!!

+ روز های شهریور را هرسال فقط برای تمام  شدن میشمرم!

کل تابستان مثل برق میگذرد اما شهریور هرروزش انگار صد روز است ک تقویم جلو نمی رود....

+ چی میزنی براش ننه؟

- ویتامین مو!!!

+ خوبه کوتاه کرده حالا انقدر میرسه بهشون! میخواس کوتاه نکنی خب

+ شاید تنها چیزی ک هرگز قدرت کنترلش رو ندارم خوابه!

هیچ چیز ب اندازه ی سیرخواب نشدن منو عصبی نمیکنه.

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استشهریور بی قراری
برچسب ها : شهریور ,استرس ,قراری ,شاید ,تابستان

رپ

:: رپ

رپ یکی از آشغالترین سبک های خوانندگیه!

ی چیز مزخرف ک نسل بعد از من بشدت عاشقشن!

ی چیزی ک فقط ی رده ی سنی خاص میتونن عاشقش باشن!

رپ پره از آسیب های روحی..

پره از چرندیاتی ک اونقدر بسرعت واره مغزت میشه و نمیذاره حتا به خودش فکر کنی!

چه برسه ب چیزای دیگه!

پس رپ خوبه!

رپ خوبه! فقط برای وقتایی ک حوصله فکر کردن نداری!

رپ آشغاله!

رپ مخ آدمو میخوره!

رپ بده!

اما وقتی حس میکنی ب ته ی داستان رسیدی خوبه!

برای وقت گذروندن عالیه

+ فقط بعدش ممکنه سردرد بگیری!

یا حس کنی صدتا موجود جونده همزمان مختو جویدن.

+ متناقض نوشت!

وقتی عقلت متنفره ولی دلت ی کوچولو باهاش حال میکنه

+ هیس!

برای برگشت شرایط عادی فقط باید نشنوی و فکر نکنی ک نقشه بکشی تو ذهنت!

وقتی اینقدر کینه شتری هستی و سخت ب دلت میمونه,

اگ میخوای راهی بمونه فقط سکوت کن و نشنو!

آدم تو عصبانیت حرفایی میزنه ک شاید حتا خودشم باهاشون موافق نباشه!

آروم باش.

+میدونم از رپ بدت میاد. ولی دوست داشتم بنویسم....

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استرپ
برچسب ها : خوبه

خوشی و غم

:: خوشی و غم

من همون آدمی هستم ک دیروز اول از اینکه اون دوتومنی پاره رو با موفقیت انداختم ب راننده تاکسی و دوم این که امتحان جراحیمو خیلی خوب دادم و بطرز عجیبی 18!!! شدم و سوم این ک برای اولین بار ی دندون رو ورتیکال عصب کشی کردم خوشحال بودم...

و امروز از اینکه هم اتاقی جوگیرم سر مریض چند بار الکی و ندونسته باهام جوری حرف زد ک ینی هیچی بارت نیس و دوم هم تحقیر بی پایان استاد درباره ارائه ای ک دیشب تا 4 صبح پاش بودم و براش زحمت کشیده بودم و سوم از اینکه اونقدر عصبی و افسرده بودم ک نتونستم ب کار اندو عقب موندم برسم و دیدم بچه ها دارن مولر کار میکنن!! ناراحت هستم...

+ ب حدی خسته ام ک دلم نمیخواد بخوابم حتا

حس افسردگی نا امیدی حقارت استرس همه و همه باهم سراغم اومدن....

+انقدر این روز ها استرس کاری و درسیم زیاده ک حس میکنم دارم له میشم... اندویی ک حتا دندون ندارم انجامش بدم و وقتی هم ندارم... مریض کاملم ک تازه خوب شده ولی من وقت ندارم براش کار کنم... استرس امتحانات و ارائه تشخیص و اینا همه ب کنار من موندم اون5تای پشت همو قراره کی بخونم و امتحان بدم؟!

+ حس میکنم این استاد از من شدیدا متنفر بود... اگر ن یک ثانیه ب خودش نگف ک ب من ک ن ب خودش استراحت بده و تحقیرم نکنه؟؟ 5 نمره رو نخواستم اصن! مجبوری انقدر لهم کنی و توضیحاتمو نشنیده بگیری؟ خدا شاهده ک قبلا ازین ارائه تعریف هم کرده بودی... اگ حق با منه خدا ازت نگذره فائضی

+ خسته اممممممممممممممممممممممممممم

+ بین این همه حس بد و انرژی منفی این روزا ی دنیا دارم بنام کتاب! ی رمان ک بی هوا خریدمش و وقتی میخونمش از استرس هام جدا میشم...

غرور و تعصب

+هرچند تو دلت بخواد امیدوارت کنم من فقط سیاهی میبینم ج اولش چ آخرش

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استخوشی و غم
برچسب ها : استرس ,ندارم ,ارائه ,اینکه

من و ی قلب سرد! با رنگ و روی زرد!

:: من و ی قلب سرد! با رنگ و روی زرد!

این ی جور بی حوصله نوشته

ی خسته نوشت

ب ی حس و انگیزه ی قشنگ جهت ادامه ی زندگی نیازمندیم!

اینجا زیادی همه چی حساب کتابی شده...

ب ی حس بی شیله پیله...

ی محبت از ته دل نیازمندیم!

ب ی آدم ک دوتا گوش شنیدن داشته باشه....

ب ی حس خوب مثل پیدا کردن اشتراکات

ب ی چیزی غیر از حس تکراری بودن!

ی خوشحالی ک تهش ب قهر و دعوا نکشه....

ی خنده ک تهش غم نباشه...

ی روز خوش ک شبش هم آروم باشه...

ب ی دوست داشته شدن نیازمندیم!

+ ن ک دست خودم باشه

این اصل من نیس!

نمیتونم نقش بازی کنم....نمیتونم

بی حوصلگی هام...

و اینکه دستم ب کار نمیره....

دل خوش! دل خوش!

+ وقتی دگ نمیتونم حتا با توام مثل قبل باشم...

+هق هق هق

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استمن و ی قلب سرد! با رنگ و روی زرد!
برچسب ها : نمیتونم ,باشه ,نیازمندیم

عرفه

:: عرفه

088.

عرفه یعنی فقط نا امبدی بخشیده نمی شود

و من هیچوقت ب اندازه ی امروز نا امید نبوده ام

اگر هزاران بار ب هزاران زبان این را در گوشم نمیخواندی

هرگز نمی آمدم.....

نا امیدی یعنی ب خودت نگاه کنی و شوکه شوی از دیو نفست!

یعنی باورت نشود تو این کارهارا کرده ای!

عرفه یعنی هرچند با خدا لجبازی کرده ای,

یک امروز را آتش بس بدهی!

یعنی یک امروز فراموش کنی چ شده ای!

و فقط پناه ببری ب آنچه بوده ای.

عرفه یعنی حس کنی قلبت کمی سبک تر شده...

عرفه یعنی یک روز هم ک شده من "من" نباشم.....

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استعرفه
برچسب ها : یعنی ,عرفه ,عرفه یعنی

اهلی شدن

:: اهلی شدن

روباه گفت سلام ..
شازده کوچولو سر برگرداند و مودبانه جواب سلام روباه را  داد.
شازده کوچولو :تو کی هستی؟ چه خوشگلی ! 
روباه : من روباه هستم.
شازده کوچولو : بیا بازی کنیم
روباه : نمیتونم  ! کسی مرا اهلی نکرده ! 
شازده کوچولو :اهلی کردن یعنی چه؟؟
روباه :یعنی علاقه ایجاد کردن. سپس روباه مدت زیادی به شازده کوچولو نگاه کرد آخر 
گفت بی زحمت مرا اهلی کن هیچ چیز را تا اهلی نکنی نمی توانی بشناسی.
روباه توضیح داد:اول کمی دور از من بنشین من از گوشه ی چشم به تو نگاه خواهم 
کردوتوهیچ حرفی نخواهی زد چون زبان سرچشمه سوء تفاهم است !  وهر روز قدری جلوتر بیا 
...
فردا شازده کوچولو آمد.
روباه گفت :اگر هر روز ساعت چهار بیایی من از ساعت سه به بعد کم کم خوشحال خواهم شد 
و سر ساعت چهار نگران و هیجان زده خواهم شد وآن وقت به ارزش خوشبختی پی خواهم برد!
بدین گونه شازده کوچولو روباه را اهلی کرد ...
و همین که ساعت وداع رسید...
روباه گفت :من خواهم گریست .
شازده کوچولو گفت :گناه از خود توست. تو خود خواستی تو را اهلی کنم !
روباه گفت درسته ولی من باز گریه خواهم کرد ولی راز خود را به تو خواهم گفت.
بدان که جز با چشم دل نمی توان خوب دید .
آنچه اصل است از دیده  پنهان است !
و این حقیقت را فراموش نکن تو هر چه را اهلی کنی 
همیشه مسئول آن خواهی بود.

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استاهلی شدن
برچسب ها : روباه ,اهلی ,کوچولو ,شازده ,خواهم ,ساعت ,شازده کوچولو ,ساعت چهار

ساده نبین!

:: ساده نبین!

آدمهارا ساده نبینید!

حتا اگر فک کنی کسی بی خیال ترین آدم دنیاست هم,

ممکن است دلش فکرش جای دیگری گیر باشد!

+ هنوز نمیدونم باید بخندم یا باور کنم!

کی باورش میشه اون بشینه ساعتها گریه کنه فقط بخاطر اینکه کسی ک قبلا ازش خواستگاری کرده و به دلایل عقلی جواب منفی گرفته حالا دوباره از یکی از آشناهاش خواستگاری کرده!

و من تنها کسی هستم ک اینو فهمیدم! چون نتوست خودشو نگه داره تو اون حال بد! ینی هیچچچکس خبر نداره! ینی تو کل زندگیش دوسش داشته و ب هیچکس حتا دوستاش نگفته!! و حتا جواب منفی داده بهش!

عجیبه ک آدم با عقل یکی رو پس بزنه و باز دلش پیشش باشه در اینننن حد:|

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استساده نبین!
برچسب ها : جواب منفی ,خواستگاری کرده

انگار ن!

:: انگار ن!

گفته بودم بی تو میمیرم ولی اینبار نه

گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه

هر چه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست

خو نمی گیرم به این تکرار طوطی وار نه

تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا

دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه

قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان

بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه

گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی

آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه

.

.

.

+ :/

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استانگار ن!
برچسب ها :

آزمایش سردرد خوب نشدنی

:: آزمایش سردرد خوب نشدنی

083.

1. سعی در خوب شدن

2. قبول واقعیت خوب نشدن

3. سعی در ندیده گرفتن

4. انکار بصورت کلی

5. سعی در قبول واقعیت و کنار امدن!

6. کشیدن موها بصورت ناحیه ای و ماساژ سر

7. تحمل کردن و انتظار برای خواب

+ هیچ غلطی نمیشه کرد! ولی ادم مجبوره ی غلطی بکنه!

ادم حوصله هیچکس رو نداره و فقط میخواد راحت شه.

دوس نداری ب صفه لب تاب و گوشی و تی وی نگاه کنی ولی چون دوس داری و حوصله ت سر میره بزور نگاه میکنی!

و اما بدترین موقع وقتی میخوای بخوابی و نمیتونی روی هیچی متمرکز بشی...

+درکل چقد گناه داری

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استآزمایش سردرد خوب نشدنی
برچسب ها : قبول واقعیت

جفت شیش

:: جفت شیش

امروز شایید بشه گفت جفت شیش آوردم! گرچه همه عالم و آدم تمام تلاششون رو کردن ک اون روی سگ منو بالا بیارن ولی من تصمیم داشتم امروز بد نباشم و همه چی خوب پیش رفت! اون از سر صبحی ک سه ساعت یونیت آماده کردم ک وقتی مریض اومد سریع کارمو زود شروع کنم و مهدیه خانوم خیلی شیک با مریضش اومد سمت یونیت من و گف پاشو دیگه! و من گیج و خواب آلود نگاش میکردم ک ینی چی؟!!! مگ من دستیار خانومم ک بدون تشکر و تعارف خودشو صاحب یونیت من دیده و جلوی مریض دستورم میده! ولی من سگ نشدم! و حتا براش ساکشن هم بردم و رفتم ک ی یونیت دیگه آماده کنم:) بعدم ک پسر سال بالایی پرو جلوی مریض منو له کرد و گف بلدی بلاک(نوعی بی حسی)بزنی اصن؟! و این درحالی بود ک ب دستور خودش سرنگ ب دست جلوی دهن مریض منتظر باز کردنش بودم! فقط اخم کردم و گفتم مگ میشه بلد نباشم؟! و هیچ کدوم ازین حرفا اون بی اعتمادی ک تو چشای مریض درست شده بود رو حل نکرد....ولی من سعی کردم سگ نشم! سومی از همه بدتر اینکه پرونده مریضو بردم استاد تایید کنه و استاد وحشی سرم داد زد! بیخود و بی جهت! ک چرا داری نگاه میکنی منتظر؟ خودت باید همه چی رو بگی!(اخه وحشی چش نداری ببینی؟ زبون نداری بپرسی؟!) من فقط ی کوچولو ب سمت سگ شدن رفتم و چهارمی... مریضی ک نشسته رو یونیت و قراره سه تا دندونشو بکشی و ب زور داری دندون نیششو با اون ریشه بلند و اون حجم پوسیدگی ک هرلحظه احتمال شکستنش هست رو با دقت لوکسه میکنی و هی میگه من دندونام راحت درمیان همیشه! تو اولین نفری انقدر لفتش میدی!! و تو موندی ک چطور فرق این با بقیه رو بهش بفهمونی و این درحالیه ک دوتا پسر سال بالایی( ک از یکیشون بشدت بدت میاد) بالا سرت وایسادن و هی امر میکنن اینجوری کن اونجوری کن و با هر حرکت باکالی و لینگوالی تو میگن آماشالللللله! ماشششاللله! :| البته قسمت دومش بیشتر فان بود و بعدا کلی با مهدیه ب چرندیاتشون خندیدیم ولی درلحظه فقط حرصم میگرفت چون نیازی ب راهنمایی نداشتم اصلا و کارمو بلد بودم! و اینگونه شد ک من سگ نشدم:))

سومین روز بخش جراحی شاید پرکار ترین روزم بشه!  مریض هرکی از در میومد و من و بیکار میدید میگف شرح حال بگیر! هرکی هم مریضشو می نشوند میگف بی حسی بزن! و اینگونه شد ک 4 تا شرح حال گرفتم  سه تا بی حسی زدم و سه تا دندون کشیدم و تازه کمک بقیه هم بودم و اخرشم وقت کردم برای اولین بار ی دندون درست اندو کنم و پر کنم:)) (اگ فردا استاد نگه ووید داده:| )

و ب این همه فعالیت در روز میگن جفت شیش! حتما ک نباید ادم تو قرع کشی اسمش دربیاد!

+ اگ اونایی ک بی حسیشونو زدم مجبورم میکردن ست هاشونو بشورم اعتراف میکنم ک جوری سگ اخلاق میشدم ک دومی نداشت! خدا ب همه رحم کرد...

+ فردا باید جواب سوالای شاهون رو براش ببرم و من هنوز نتونستم پیدا کنم! وقتی هر کتاب آناتومی ی جور کشیده من چطور ی جواب بهش بگم؟!

+ و اخر روز کاری قرین شد با نم نم بارون قشنگ ک عطر گل های گلفروشی وصال رو صدبرابر کرده بود! پس چرا ی دسته نرگس و ی شاخه مریم نخرم؟!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استجفت شیش
برچسب ها : مریض ,یونیت ,دندون ,جلوی ,استاد ,جلوی مریض

کفتر بابا!

:: کفتر بابا!

قشنگ ترین کلمه محبت آمیز تمام عمرم ک فقط از زبان پدرم جاری می شود...

وقتی وظیفه ام است ک زنگ بزنم اما دیر ب دیر زنگ می زنم حتا....

ولی خوشحال می شود و وقت خداحافظی انگار ک دلش نیاید خداحافظی کند می گوید:

کفتر بابا...موفق باشی... ممنون ک زنگ  زدی...

+ کفتر بابا هزار بار از عزیزم عزیزتر است!

+واژه ای ک مخصوص باباست!

+ گاهی فکر میکنم چقدر زندگی ام با خیلی ها متفاوت است! منی ک محبت پدرم را فقط هفته ای یک بار با تلفن ده دقیقه ای و محبت مادرم را با چت های تلگرامی و تماس های نهایت دوبار درهفته دربافت میکنم...

گاهی می گویم حیف نیست آدم پدر و مادر داشته باشد و از آنها دور باشد؟!

درسم ک تمام شود حتما ب شهر خودم بازمی گردم....

+ خدا پدر و مادر همه کسایی ک دیگه سایشون بالاسرشون نیست رو بیامرزه...

پدر و مادر بقیه رم براشون نگه داره

+اول ب خودم! : چرا بیشتر محبت نمیکنی بهشون؟؟؟؟!!!!! پدر و مادر خالصانه ترین محبت هارو رو دارن! هرچند بدرفتارترین آدمای زندگیت باشن!هرچند افکارشون با تو نسازه! هرچند فکر کنی درکت نمیکنن! پدر تنها پدره و مادر تنها مادر برای تو!

+بعدن اضافه نوشت: لقب شما پیش پدر و مادرتون چیه؟!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استکفتر بابا!
برچسب ها : مادر ,محبت ,کفتر ,کفتر بابا

یلدا

:: یلدا

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟

گله ها را بگذار!
ناله ها را بس کن!

روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را
 
فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!!

مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یا همین سال جدید!!

باز کم مانده به عید!!
این شتاب عمر است ...

زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد...

یلداتون مبارک

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استیلدا
برچسب ها : زندگی ,زندگی میگذرد ,ماست زندگی ,ماست زندگی میگذرد

تکه های خوش بختی

:: تکه های خوش بختی

دو روز است ک وقتی صبح برای دانشگاه رفتن بیدار می شوم با پیامکی ب لطافت باران و عطر دوستی روبرو میشوم...

حس میکنم هرچند آدم ها حس کنند دارند در جهنم بی عاطفگی زندگی می کنند, باز هم گاهی میتوانند تکه هایی از خوشبختی را ببینند!

زیباترین چیز ها و کارها برای من آنهایی هستند ک حس کنم طرف مقابلم هییییچ دین و بدهی ای ب من نداشته و کاری برایم انجام داده!

مثل دوستی ک بعد از چهار سال دوری هنوز یادش هست ک تولدم را تبریک بگوید! هنوز برایش مهم است ک خودش را کشان کشان ب من برساند ک کادویم را بدهد هرچند من سالها باشد ک نتوانسته باشم ببینمش و برای تولدش کادویی بخرم!

مثل کسی ک علارقم تمام محبت هایش همیشه با روش مسخره خودم از او دوری کرده ام و نتوانسته ام باورش کنم اما او تنها کسی است ک یادش هست امروز تولد من است و تبریک میگوید!!! و جالب است ک تبریک او باعث میشود دوست مثلا صمیمی سه ساله ام جا بخورد ک عجب! تولدت امروز بود!

کادو هایی ک بوی جبران میدهند تهوع آورند.... و تولد گرفتن هایی ک توی رودروایسی و..... برگزار میشوند منزجر کننده!

و من همیشه تبریک آدمها برایم مهم تر بوده تا کادوهایشان!

برایم مهم بوده ک چ کسی راس 12 یادش هست مرا! چرا ک خودم همیشه نسبت ب عزیزانم اینگونه بوده ام...

و حاضرم قسم بخورم ک تبریکش هزاران برابر با ارزش تر از کادویش بود!

بعضی آدم ها جنسشان مهربانی ست! و این دست خودشان نیست!!!

هرچند هرگز دوست نداشته ام انقدر بی مهابا محبتم را ب پای دیگران بریزم و درواقع من اصلا آدم این کار نیستم!

اما زهرا انگار گلش را با محبت سرشته اند!

+ کادو یعنی یک کتاب از شاعری ک سالهاست عاشق شعر هایش هستی و هیچ وقت نشده کتابش را بخری!

یعنی کسی بفهمد تو را! و بداند چ چیز بیشتر از همه حال تورا خوب میکند!

تو تنها کسی بوده ای در تمام این سالها ک همیشه برای تولدش با تمام وجودکادو خریده ام و هرگز در ذهنم آشفتگی نبوده!حس جبران نبوده! وقتی برای تو کادو میخرم اصلا قیمتش برایم مهم نیست! چ کم باشد چ زیاد! فقط کافیست ب دلم بنشیند....

و تنها کسی بوده ای ک هیچوقت حس نکرده ام کادوهایت بوی تعفن جبران بدهند! و همیشه ب دلم نشسته اند....

+ بقول تو خداروشکر بابت نعمتای همین چند روزه!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استتکه های خوش بختی
برچسب ها : بوده ,برایم ,تبریک ,جبران ,هایی ,کادو ,تنهای بوده ,برای تولدش

حال بد, حال خوب

:: حال بد, حال خوب

غمگینم مثل کسی ک یک ماه روی دست دندون مریضش کار کرده ولی مریضش واسه تحویل نیومده....

بی حسم مثل عصبی ک سه تا کارپول لیدوکائین بهش تزریق شده باشه...

خسته ام مثل کسی ک از 9 صب تا 1.5 ظهر توی بخش رادیو دویده....

منتظرم مثل کسی ک ساعت نه مریضشو فرستاده رادیو و تا ساعت 1 هنوز نیومده....

پرم از حسای بد

از نا امیدی

از بی انگیزه ای

حق من این زندگی نبوده

من ادم روزمرگی نبودم....

دلگیرم از همه ی دنیام مثل کسی ک دوتا روتیشن از پروتزش گذشته ولی برخلاف همه هنوز مریض گیرش نیومده....

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استحال بد, حال خوب
برچسب ها : مثلی ,نیومده

دلم تنگ شده

:: دلم تنگ شده

یادم نیس اخرین باری ک رفتم خونه چند هفته پیش میشه

ولی دو هفته بیشتره ک دلم بشدت تنگ میشه...

هربار خواب خانوادم مخصوصا مامانمو میبینم

امروزم ک خواب مهمونی خونه فهیم رو دیدم,

ک الان کاشف ب عمل اومد ک همه اونجا بودن همون موقع...

بعد از دیدن اون بچه ای ک مژه هاش و چشماش ب داداشیم شباهت داش,

اعتراف میکنم ک دل تنگیم صدبرابر شده....

جوری ک وقتی بغلش میکردم اشکمو نمیتونستم کنترل کنم

یا دو روز بعدش ک ی دختر با موهای کوتاه لخت و روشن مثل نازنین رو دیدم...

خیلی دلم تنگ شده.خیلی!

بحدی ک نمیذارم مهدیه اسمی از خانوادش بیاره.

شاید بهونه گیری امتحانی باشه.نمیدونم

ولی میدونم انقدر هواشونو کردم ک هردفه ک با مامانم حرف زدم انقدر بغض داشتم ک بزور صدام درمیومد!

و الان هم جرات ندارم ب هیچ کس زنگ بزنم!!

بشدت دلم میخواد با داداشیم حرف بزنمگریه

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استدلم تنگ شده
برچسب ها :

GAME OVER

:: GAME OVER

من سعی کردم با تمام صداقتم بیام

اما توانگار فکر دیگه ای در سر داشتی...

شروع نشده تموم شد!

مرسی از اینهمه مهربونی!

صرف شد.

نوش جون اون عزیز دردونه هات!

+میگف هر بار ی کاری میکنی..... من خر میگفتم ن!

ته لطفت این بود؟ اوکی! ولی خریت من ته نداره!

+ نقطه سرخط!

انگار ن انگار اینهمه سال گذشته...هه

+  نپرس کیه چیه! چون ن میگم ن حوصله کل کل دارم ن توضیح ن قهر و آشتی.

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استGAME OVER
برچسب ها :

نسیمی هست ابری هست ... اما نیستی در شهر

:: نسیمی هست ابری هست ... اما نیستی در شهر

کجاها را به دنبالت بگردم؟
شهرِ خالی را ؟!
دلم اتگار باور کرده آن عشق خیالی را

نسیمی نیست ابری نیست، یعنی؛ نیستی در شهر
تو در شهری اگر باران بگیرد این حوالی را

مرا در حسرت نارنجزارانت رها کردی
چراغان کن شبِ این عصرهای پرتقالی را

اناری از لبِ دیوارِ باغت سرخ میخندد
بگیر از من، بگیر این دست های لاابالی را

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذار
بکش بر سینه این دیوانه ی حالی به حالی را

نسیمی هست ابری هست ...
اما نیستی در شهر
دلم بیهوده میگردد خیابان های خالی را ...!

#اصغر_معاذی

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استنسیمی هست ابری هست ... اما نیستی در شهر
برچسب ها : نیستی ,ابری ,نسیمی

سلام. من هم اتاقی جدید هستم!

:: سلام. من هم اتاقی جدید هستم!

مزخرف ترین جمله ای بود ک امروز شنیدم!

با کمال احترام ب همه ی اصفهانی ها من از هم اتاقی اصفهانی متنفرم!

و نمیدونم چرا هرچی ازش فرار میکنم باز نصیبم میشه....

وسیله خیلی زیاد دارن و واقعا اتاق رو بهم میریزن!

مواد خوراکیشونم انقدر زیاد میارن از خونه ک رو بدی نصف بیشتر یخچالو مال خود میکنن!

اینا ب کنار! اون حس حساب گریشون من یکی رو دیوونه میکنه...

بگذریم ک این بیچاره ترمکیه و حتما مثل سال اول خودم از هم اتاقی شدن با سه تا سال بالایی شوکه شده...

ولی من مجبور بودم گربه رو دم حجله بکشم حداقل تا وقتی ببینم کیه و چکارس!

خدا ازت خواهش میکنم من دیگه طاقت چنین مصیبتی رو ندارم....

سه سال کشیدم بسمه!

+ وقتی فهمیدم خانوم دکتر هم خوشش نمیاد خوشحال شدم ک حداقل اون هم درکم میکنه...

امیدوارم این مثل قبلی ها نباشه!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استسلام. من هم اتاقی جدید هستم!
برچسب ها : اتاقی

عنوان یافت نشد

:: عنوان یافت نشد

بیخیال اگ کامل خلاصه نکردم

یا نخوندم

واقعا انرژی ندارم

چند روزه دلم عجیب گرفته

مثل بچه ای ک یهو ب خودش میاد میبینه توی پارک بزرگ گم شده

و کار خاصی از دستش برنمیاد

فقط با چشای گریونش ب این و اون نگاه میکنه

بلکه ی آشنا ببینه

بلکه پیداش کنن

بلکه یکی کمکش کنه

من ب خودم اومدم دیدم گم شدم

اونم ن توی پارک

توی ی جنگل تاریک

.

.

.

+از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استعنوان یافت نشد
برچسب ها : بلکه

someone like you

:: someone like you

شارژ لب تابم ت شد:|

+

Nevermind, I’ll find someone like you​
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too​
من هیچ ارزویی ندارم فقط بهترین هارو برای تو میخوام
Don’t forget me, I beg, I remember you said​
منو از یاد نبر، التماس میکنم ، یادمه که گفتی:
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”​
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.​
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه.آره
منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استsomeone like you
برچسب ها : sometimes ,آسیب میشه ,برعکس،باعث آسیب ,باقی میمونه ,همیشه باقی ,someone like

خیلی

:: خیلی

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

خسته ام....

+ اینم از همون روزاییه ک کافیه یکی بگه دندون پزشکا فلان و بسان...

آسفالتش خواهم کرد!

قطعا آسفالتش خواهم کرد!!!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استخیلی
برچسب ها : خیلی ,خیلی خیلی ,آسفالتش خواهم

جراحی1

:: جراحی1

خدا میدونم شاید دیگه صدامو نشنوی ولی اگ خط رو خط شد و اشتباهی ب گوشت رسید,

ب دل این شاهون لعنتی بنداز ب قصد جونمون سوال نداده باشه پاس شیم....

ب این مخ تعطیل منم جوابا رو دایورت کن دوباره سر امتحان ذهنم خالی نشه همه چی بپره!

خدا میدونی ک شوخی بردار نیس!

میدونی ک حداقل چار پنج تا بخش . چند تا واحد نظری ترم بعدم گرو این جراحی لعنتیه...

میدونم چشم دیدنمو نداری ولی جون عزیزت مرام بذار این ی بارم...

از من بدی کم نبوده و از تو خوبی....

خودتم میدونی ک با این استاد زبون نفهم وحشی پاس شدنم فقط از تو برمیاد...خوندن بهونه س....

سرتو درد نیارم خدا

اینجوریا....

خیلی خوبه ک اینهمه بزرگی

ب همه خوبی میکنم و ب تو بدی...

آخر همه بدی میکنن و فقط تو خوبی!

+جمله خز شهرزاد:

زندگی ب من یاد داد از هرکسی هرچیزی برمیاد!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استجراحی1
برچسب ها : خوبی ,میدونی

قورباغه در گلو

:: قورباغه در گلو

087.

1.گوشیم خراب شده. چکار کنم؟ چی بخرم؟ نخرم؟

2.عینکمو میخواستم عوض کنم! با کی برم؟ کی برم؟

3.صد ساله میخوام برم دندون پزشکی! تهران برم یا قم؟

4.کفش و مانتوی پارسالم خوبن.بجز ظاهر کفشم. باید بخرم یا ن؟

5.اخر هفته دگ باید برم! پنجشنبه برم یا جمعه؟

6.پول خوابگاه ترم قبلو میگیرن یا نمیگیرن؟

+اینا قورباغه هایی هستن ک تو گلوم گیر کردن و هرروز آزارم میدن!

+قورباغه ات را قورت بدهمهر شده

+عنوان برگرفته از بیماری عجیب بیمارستان کاپی :|

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استقورباغه در گلو
برچسب ها : قورباغه

بیداری کشی

:: بیداری کشی

بضی وقتا آدم فقط بیدار میمونه ک فرداش دیرتر بیدار شه

+ ینی من بلدم دنچر بسازم بازم؟!

ینی قراره سوژه استادا بشم؟

چرا حس میکنم از لحاظ علمی حرفی ندارم برای گفتن...

من ک قبلا هزار بار خوندمشون

+جهش فکری راه خوبیه برای فرار از افکار آزاردهنده

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استبیداری کشی
برچسب ها :

وقتی همه خوابند

:: وقتی همه خوابند

کافیه ی شب ادم مجبورشه بیدار بمونه

آنچنان خواب براش لذت بخش میشه ک...

مخصوصا شبای امتحان...

اخ ک اونوقتا ی روحیه خبیث میاد سراغم

ک ازین ب بغد هرکی گف چرا دندون پزشکا فلان

تمام عقده های این شبامو خرجش کنم

خدایا شکرت ک امشب شب امتحان نیست

+ رسیدم ب قسمت شیرین و پر استرس کار

اخ ک چقدر دوس دارم ک باللاخره ب جایی رسیدم  ک کار واقعی انجام میدم

ن کارای اولیه ی دستیاری مث تزریق بی حسی و معاینه اولیه و عکس

چقد خوبه ک دگ دستیار نیستم  و میتونم ی الواتور دست بگیرم بیفتم ب جون دندون ملت

و هیچکس ب اندازه ی آماتور دندون پزشک لذت در اومدن ی دندون با ریشه ی کاملی ک بشدت کرو داره نمیفهمه

اصن ی جور سند افتخاره

یا ی مولر سه ریشه ای ک هرکدوم از ریشه هاش ی طرف رفتن

خدای من!

هیچوقت انقدر روی لذت دندون کشیدن عمیق نشده بودم

کاش بخش اولم پروتز نبود

خدایا ی مادربزرگ مهربون و با حوصله و منظم با ریج تیپیک نصیبم کن لطفا

ک من اصلا بلد نیستم اعتماد ی پیرمرد هفتاد ساله ی مغرور لجباز غیرهمکار رو جلب کنم!

+باهم حرف زدیم بالاخره! همین آروم ترم کرد...

حتا اگ درحد ی کلمه بوده باشه...

من چ ادم بیخودیم...

خیلی میترسم از خداحافظی توی قهر...

+خداحافظ تابستون

گرچه گوشیمو ازم گرفتی

اموزش رانندگی نشد برم باز

ن درس خوندم ن ب تحقیقم رسیدم

ن مسافرت درست و حسابی رفتم

هر روز تو زیرزمینی حبس بودیم و کل خونه بنایی بود

.

.

.

عوضش دو ماه با مادر زندگی کردم....

چقدر دلم براشون تنگ شده بود

خدا همه مادربزرگارو حفظ کنه

 

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استوقتی همه خوابند
برچسب ها : دندون ,ریشه

دل یار

:: دل یار

بوی کهنه اما آشنا


که بوت از راه دور


ب مشام میرسه


و مست میکنه


آدمو.....

+

تو شب ِ بیدار منی
همه جا تکرار منی
گرچه بی من، گر چه که دور
دل ِ من، دل یار منی
تو شب ِ بیدار منی
همه جا تکرار منی
گرچه بی من، گر چه که دور
دل ِ من، دل یار منی
منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استدل یار
برچسب ها :

دلی ک راه دارد

:: دلی ک راه دارد

یعنی یکهو حس کنی خیلی دلت گرفته و با شک گوشی را برداری ک باهاش تماس بگیری...

یعنی حدس بزنی چون جدیدا زود زود زنگ میزنی استقبال چندانی نکند اما؛

یعنی حرف دومش بعد سلام این باشد ک دلم خیلی گرفته بود! ک دیدم تو زنگ زدی...

یعنی راه ب راه بگوید سلام قشنگم! و تو بعد یکی دو روز سین کنی و فقط بگویی سلام عزیزم! و دوباره فردا...

یعنی هربار بگوید نیستی جای خالیت حس میشود...

یعنی اسمش را بگذارند مادر!

+ فعلا ک خبری از مزاحم نیس... اینجارم نداشته باشم پس کجا حرف بزنم ک منفجر نشم...

پس فعلا می نویسم!

+ درد آدمای امروز شاید همینه ک دگ نمیتونن همدیگرو تحمل کنن!

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استدلی ک راه دارد
برچسب ها : یعنی ,سلام

آدم خودخواه را آدم خودخواه بس است!

:: آدم خودخواه را آدم خودخواه بس است!

بعد چارسال زندگی تو خوابگا  هنوز ب خودخواهی و بی معرفتی خیلی ها عادت نکردم!

آدمایی ک مث چی رنگ عوض میکنن و هرروز بنا ب حال و نیازشون باهات ی جورن...

البته شایدم حق دارم! این چیزا عادت کردن نداره!

شاید فقط باید خودم ب ی همچین آدمی تبدیل شم ک انقدر اذیت نشم...

برای چنین آدمای خودخواهی فقط زندگی با یکی مثل خودشون خوبه!

تف تو روی دنیا

+باز من مسخره نتونستم اشکامو کنترل کنم...

نهایت هنرم جلوگیری از ریختنشون بود:|

خااااااااااااااااااااااااااک

+سوءتفاهم. هه

بس ک خری عزیزم

هرکی دلش میخواد ازت سواری میگیره و میره

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استآدم خودخواه را آدم خودخواه بس است!
برچسب ها :

دلتنگ نگاه

:: دلتنگ نگاه

سعی میکنی حتا نگاهت هم ب من نیفتد....

راستش من هم دوست ندارم چشم درچشم شویم...

چرا این سکوت لعنتی را نمیشکنی؟!

فرصتی نمانده...

با من حرف بزن...

دلم خون است...

+ بدی کار اینجاست ک من هرکاری میکنم ک رنجشم را برسانم,

و تو همیشه فکر میکنی ک میخواهم برنجانمت...

+ شاهنامه آخرش خوش است و تابستان آخرش تلخ

منبع : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استدلتنگ نگاه
برچسب ها :

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com

پاپ کده | کسب درآمد از پاپ آپ چیست , کسب درآمد از پاپ آپ در بلاگفا , کسب درامد از پاپ آپ خارجی , کسب درآمد با پاپ آپ , اس پاپ آپ - سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد ازطریق پاپ آپ , کسب درآمد از اینترنت پاپ آپ , کسب درامد اینترنتی پاپ اپ , اموزش کسب درامد از پاپ اپ , نحوه کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از پاپ آپ , بهترین سایت کسب درآمد از پاپ آپ , اسکریپت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از پاپ اپ فیس نما , بهترین سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد بالا از پاپ آپ , بیشترین کسب درامد از پاپ اپ , کسب درآمد از بهترین پاپ آپ ها , بهترین سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , چگونه از پاپ اپ کسب درامد کنیم , نحوه کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درامد از طریق پاپ آپ - poppop , معرفی سایت های کسب درآمد از پاپ آپ , معرفی سیستم کسب درآمد از پاپ آپ , سامانه کسب درآمد از پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ , سیستم کسب درآمد از طریق پاپ آپ , کسب درآمد از راه پاپ آپ , سایت کسب درآمد از پاپ آپ شرکت راه گستر قرن , چگونگی کسب درآمد از پاپ آپ , کسب درآمد از تبلیغات پاپ آپ